afwezig

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

afwezig

Dosi Bingov
Beste collega's ,

Vandaag voel ik mij niet in staat te komen werken (ik heb al een tijdje problemen met mijn maag). Het is tijd bij een specialist langs te gaan. Als iemand mij nodig heeft, ik benĀ  bereikbaar via mail en GSM 0486797925.

Met vriendelijke groeten,

--

Dosi Bingov / Java developer
<a class="moz-txt-link-freetext" href="skype:dosi.dfc">skype:dosi.dfc/ [hidden email]

DFC Software Engineering Office: +32 9 236 61 96 / Fax: +32 9 236 54 12
Brugsesteenweg 587 9030 Mariakerke , Belgium
www.geomajas.org


_______________________________________________
Majas-dev mailing list
[hidden email]
http://lists.geomajas.org/mailman/listinfo/majas-dev